Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Uzun dönem ikamet izni için Türkiye Cumhuriyetinde kesintisiz olarak en az 8 (sekiz) yıl geçirmiş olmak yeterlidir.Başvuruda bulunabilmek için gerekli şartları sağlayan yabancı uyruklu vatandaşların yaşadıkları il ve ya ilçedeki yetkili makamlardan uzun dönem ikamet izni alabilmeleri mümkündür.

Uzun dönem ikamet izni için gerekli koşullar:
  • 8 (sekiz) yıl boyunca aralıksız olarak Türkiye Cumhuriyetinde kalmış olmak.
  • Ülkede bulunduğu son 3(üç)yıl içerisinde sosyal yardım almamış olmak.
  • Şahsın kendisinin ve varsa ailesinin geçimini sağlayabilecek gelir kaynağına sahip olmak.
  • Kamu yada özel sağlık kurulluşlarından alınmış geçerli sağlık sigortalısı olmak.
  • Kamu güvenliği ve düzeni bakımından sorun teşkil etmeyeceğinden emin olmak.
8 (Sekiz) yıllık süreç hesaplama:

Koşullarda belirtildiği üzere sekiz yıllık sürecin hesaplanmasında,öğrenci ikameti ile geçirilen zamanın yarısı geri kalan tüm izinlerin tam zamanlı olarak alınmasıyla birlikte sekiz yıllık sürecin tamamlanması gereklidir.

Uzun dönem ikamet izninin iptal/red durumu:
  • Sağlık,eğitim ya da vatandaşı olduğu ülkedeki zorunlu kamu hizmeti dışındaki bir amaçla kesintisiz olarak 1(bir) yıldan fazla Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının ötesinde bulunması sonucunda.
  • Yabancı uyruklu vatandaşın kamu sağlığı,düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek durumda olması.
Reddedilen uzun dönem ikamet izni durumunda tekrar başvuru yapılır mı ?

Uzun dönem ikamet izni başvurusu iptal/red alan yabancı uyruklu vatandaşlar yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları ve yurtiçinde ise yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğu ildeki yetkili kurumlarca usulüne uygun başvuru yapılabilmektedir.

Tekrar edilen müracatlarda kesintisiz 8 (sekiz) yıl bulunma şartı aranmamaktadır.


Scroll to Top