İnsani İkamet İzni

İkamet ettiği ülkedeki iç karışıklık veya savaştan kaçarak legal yollarla Türkiye Cumhuriyetine giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşlara yada Türkiye Cumhuriyetinde kalması zorunlu olan yabancı uyruklu vatandaşlara en fazla bir yıla kadar kısa süreli ikamet izni verilebilir.

İnsani ikamet belgesi kimler için düzenlenebilir?
  • Yabancı uyruklu eş’e.
  • Eşinin ya da kendinin erişkin olmayan yabancı uyruklu çocuğuna.
  • Eşinin ya da kendinin bağımlı çocuğuna.
Gerekçeler
  • Çocuğun yüksek faydası söz konusu olduğunda.
  • Haklarında sınırdışı veya Türkiye Cumhuriyetine giriş yasağı yaptırımı kararı alındığı halde, yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye Cumhuriyetinden çıkış yapmaları uygun görülmediğinde.
  • Müracat sahibinin ilk iltica ülkesi ya da güvenli diğer bir ülkeye geri yollanması işlemlerinin devamı sürecinde.
  • Acil sebeplerden ötürü ya da ülke çıkarlarının korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine ve ikamet etmesine izin verilmesi gereken yabancı uyruklu vatandaşlara.
  • Olağanüstü durumlarda.

İnsani ikamet tezkeresi ve geçici süreli koruma altına alınmış olanlara uzun dönem ikamet hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca insani ikamet tezkeresi alan yabancı uyruklu vatandaşlar, tezkere’nin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içerisinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadırlar.


Bu formu doldurarak tarafımıza iletmeniz durumunda kişisel verilerinizi tarafımızla kendi iradenizle paylaşmış olacağını ve KVVV kapsamında iş bu verileri kullanılacağını şimdiden kabul etmiş sayılırsınız.

Scroll to Top